LID WORDEN

Lid van de VVPD kunnen worden degenen aan wie door Deloitte een pensioenuitkering is toegekend en toekomstig pensioengerechtigden die aanspraak kunnen maken op een pensioen respectievelijk pensioenkapitaal uit hoofde van een pensioenregeling van Deloitte. Ook partners van overleden collega’s kunnen lid worden. De activiteiten van de VVPD zijn ook voor hen van belang.

De jaarcontributie bedraagt € 25,00. Deze wordt elk jaar rond 1 februari via automatische incasso geïncasseerd.

Bijzondere bepalingen omtrent het lidmaatschap zijn opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Lees hier onze Privacyverklaring

Aanmelden kan via onderstaand formulier in te vullen.

  ["Hierbij meld ik mij aan als lid van de VVPD."]

  Uw naam

  Uw adres

  Uw postcode

  Uw woonplaats

  Uw IBAN-banknummer

  Uw e-mail

  Uw telefoonnummer