Stichting Indexatiedepot Pensioenregelingen Deloitte

Door de liquidatie van het Pensioenfonds Deloitte is het liquidatiesaldo op basis van de daartoe opgestelde verdeelsleutel toegerekend aan de deelnemers van het Beschikbare Premie Stelsel (BPS) en de deelnemers in de eindloonregeling. Het deel van de deelnemers in de BPS-regeling is toegevoegd aan het opgebouwde pensioenvermogen. Voor de deelnemers in de eindloonregeling is het deel gestort in een depot bij AEGON, waarin het wordt belegd. Dit depot is bestemd voor indexatie van de pensioenen.

Voor het toezicht op de uitvoering van het beleggings- en indexatiebeleid door AEGON is in 2017 de Stichting Indexatiedepot Pensioenregelingen Deloitte opgericht. Op deze pagina vindt u informatie over deze stichting.

Contact: Postbus 223, 7480 AE Haaksbergen of per mail: indexatiedepot.del@gmail.com

Bestuur: Jorrit Volkers (voorzitter); Reint-Jan Zijlman (secretaris); Hans Hendriks (penningmeester); Marc van Luijk; Irene Laan; Evert Barendrecht (qualitate qua als voorzitter VVPD)

Documenten: