WIE ZIJN WIJ

De Vereniging van Pensioengerechtigden Deloitte is opgericht op 13 mei 2008. Als doelstelling is in de Statuten vastgelegd het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden en alle anderen voor wie een pensioen op grond van een pensioenreglement van Deloitte is ingegaan en voor toekomstig pensioengerechtigden die aanspraak kunnen maken op een pensioen respectievelijk pensioenkapitaal uit hoofde van een pensioenregeling van Deloitte.

Het Bestuur bestaat uit:

  • de heer E. Barendrecht (Evert), voorzitter
  • de heer L.J.M. Hobus (Leo), secretaris
  • de heer R.J. Zijlman (Reint-Jan), penningmeester
  • de heer H. van Meurs (Harrie), ledenadministratie
Het aantal leden van de VVPD bedraagt circa 600.
 
 
Lees hier onze Privacyverklaring.